Home » Kinderarbeid by Miel Vervliet
Kinderarbeid Miel Vervliet

Kinderarbeid

Miel Vervliet

Published 1998
ISBN :
Paperback
81 pages
Enter the sum

 About the Book 

Honderdtwintig miljoen kinderen zijn permanent aan het werk, nog eens zoveel zijn tijdelijk of sporadisch werkzaam. Volgens Unesco-cijfers zijn 128 miljoen kinderen op lagere schoolleeftijd uitgesloten van onderwijs, dit is één op vijf. In Afrika isMoreHonderdtwintig miljoen kinderen zijn permanent aan het werk, nog eens zoveel zijn tijdelijk of sporadisch werkzaam. Volgens Unesco-cijfers zijn 128 miljoen kinderen op lagere schoolleeftijd uitgesloten van onderwijs, dit is één op vijf. In Afrika is zelfs 40 procent van alle 5- to 14-jarigen aan het werk.Wat kan er aan dit hemeltergende onrecht gedaan worden? De mondiale uitroeiing van prostitutie en dwangarbeid zijn prioritair omdat ze kinderen gevangen houden in een vicieuze cirkel van geweld en straf. Andere vormen van kinderarbeid moeten door een geleidelijke vooruitgang van economie, onderwijs en wetgeving verdwijnen. Maar er is meer: ngos moeten in noord en zuid burgers en staten blijven sensibiliseren, en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, bv. met ethische gedragscodes en efficiënte controles op de toepassing.De auteurs Vervliet en Vandaele geven de wereld nog 15 tot 20 jaar om kinderarbeid te doen verdwijnen. Dit is geen naïef-optimistische wensdroom, maar het flink doordachte streefdoel dat voortvloeit uit een grondige analyse van het fenomeen.